Kryzys...
Grabina, czerwiec 2007
W dniach od 1-go do 3-go maja osiedle pozbawione było ochrony i oświetlenia. Zapanował przygnębiający nastrój, dodatkowo spotęgowny wygaszonymi latarniami i podniesionymi w górę szlabanami. Zdezorientowani mieszkańcy ze smutnymi minami krążyli po opustoszałym osiedlu (z powodu najdłuższego weekendu roku), tocząc często zażarte dyskusje na temat niepewnej przyszłości osiedla.
 


Szlabanem w dłużników


Grabina, 26.05.2009Zarząd nękany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, po doniesieniu jednego z zadłużonych mieszkańców  – stracił ochotę do publikowania adresów zadłużonych posesji. Mimo to nie rezygnuje z poszukiwania skutecznych metod zmuszenia dłużników do uzupełnienia zaległych należności wobec funduszu remontowego. Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wydrukowanie załączonego w tym miejscu upoważnienia, podpisanie i zwrot w administracji. To jedna z niezbędnych formalności dla skutecznego zarządzania funduszem remontowym.

W trakcie krótkiej dyskusji  uczestników zebrania z Zarządem SMOG zgłoszono kilka interesujących propozycji  n/t dalszych metod postępowania z zadłużonymi  mieszkańcami:

  • Zarząd upoważnił Administratora do zablokowania kart obsługujących szlabany, wszystkim  zadłużonym mieszkańcom.
  • Po bezskutecznym wezwaniu dłużnika do zwrotu zadłużenia  – nastąpi demontaż jego przyłącza do osiedlowej sieci  kanalizacji lub odcięcie odbioru ścieków.
  • Mieszkańcy regularnie wpłacający na fundusz apelują o demonstracyjne szykanowanie osiedlowych dłużników poprzez - nie mówienie im dzień dobry , nie odpowiadanie na ich pozdrowienia. 
  • Krawężniki  przy zadłużonych domach zostaną pomalowane trwałymi, jaskrawymi  farbami.
  • Wszelkie inne pomysły na utrudnienie życia osiedlowym pasożytom będą mile widziane. 

 

 

 

Nie dajmy się tym niepłacącym, którzy żerują na uczciwości zdecydowanej większości mieszkańców Osiedla Grabina.

 

 

 

„ZERO TOLERANCJI DLA OSIEDLOWYCH PASOŻYTÓW”

„SZLABAN ZAMKNIĘTY DLA DŁUŻNIKÓW”

„NIE PŁACISZ – ZACHOWAJ SWOJE ŚCIEKI W SWOIM DOMKU”

 

BANK I NR KONTA FUNDUSZU REMONTOWO-ODTWORZENIOWEGO

ING Bank Śląski O/Legionowo, NR: 91105010121000002219500101Dlaczego nas okradają? - nasi sąsiedzi!

Po raz kolejny nas straszą.                                                                                                      06 pażdziernik 2009 r.

 

Administrator i SMOG informują w piśmie dostarczonym do skrzynek pocztowych mieszkańców osiedla o groźbie zaprzestania ochrony z powodu rosnącego zadłużenia ze strony części mieszkańców (link do pisma).

 

Spotykamy tych ludzi na osiedlu , patrzą na nas - bez wstydu w oczach, chyba w poczuciu bezkarności, że żerowanie na sąsiadach niczym nie grozi. Skąd bierze się taka bezczelność i jak można żyć w osiedlowej społeczności z piętnem osiedlowego złodzieja? A może to krzywdzący pogląd? Może ci którzy nie płacą za ochronę i/lub zalegają z wpłatami na fundusz remontowy są w trudnej sytuacji materialnej - stracili pracę lub popadli w inne tarapaty?

Zapytajmy, może trzeba im okazać pomoc?

 

Listę sąsiadów-dłużników dostaliśmy wszyscy. Jak ich spotkamy - zapytajmy o co chodzi z tym zadłużeniem i jak długo jeszcze chcą pozostawać na naszym utrzymaniu.

 

Admin                                                                                                                  Zobacz: Plan ochrony osiedla Surprised

 

 

 ... i znowu nastąpi ciemność ...

Przebrała się miarka - nasz Administrator wypowiada umowy! Frown                                                30 pażdziernik 2010 r.

 

Pan Juliusz Sarat ostatecznie stracił resztki sympatii do osiedlowych złodzieji - naszych sąsiadów. Skala zadłużenia przekracza możliwości ich dalszego finansowania i/lub kredytowania.

 

Porażający jest fakt, że ze 174 posesji tylko 110-u mieszkańców regularnie płaci za administrowanie, sprzątanie, ochronę i oświetlenie osiedla, przepompownie ścieków, wywóz śmieci i łączność wewnętrzną.   (link do pisma).

 

I po co była nam ta Demokracja? Osiedlowe hieny pomyślały sobie - teraz mogą mi skoczyć na kant ... - sąsiedzi, sądy, komornicy. Mamy ich wszystkich w d....! Nie płacimy za nic, kradniemy prąd i gaz, wory śmieci wyrzucamy za płot itd.

 

Można zatęsknić - "ZOMO wróć" i zrób porządek z tymi osiedlowymi złodziejami. A może nasz Zarząd ma lepszy pomysł?List otwarty do mieszkańców

Grabina, 26.04.2007 r.


Szanowni Państwo,


Listem tym zwracamy się do mieszkańców, którzy dotychczas nie podpisali umowy w sprawie zarządzania częściami wspólnymi naszego Osiedla.
W środę wieczorem odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla w tej sprawie. Istnieje obawa że od początku maja wygasną umowy z firmami obsługującymi nasze Osiedle w zakresie ochrony, sprzątania, wywożenia śmieci i innych usług. Na zebraniu byli obecni również mieszkańcy, którzy dotychczas nie podpisali umów. Zgłosili oni pewne zastrzeżenia w stosunku do umowy, z których część została wyjaśniona, a w pozostałych sprawach osoby zgłaszające zastrzeżenia mają przygotować aneks do umowy. Również Państwo możecie zgłaszać propozycje do tego aneksu.


Okazało się również, że odmowa pokrywania kosztów utrzymania części wspólnych jest w niektórych przypadkach powodowana zastrzeżeniami do usług firmy INTECH. W wyniku dyskusji część osób zadeklarowała podpisanie umów, zapowiadając jednocześnie przygotowanie aneksu, które Stowarzyszenie i Rada Mieszkańców będzie negocjować z firmą INTECH. Obecnie umowę akceptują mieszkańcy 143 spośród 174 domów na Osiedlu.


List ten jest apelem wszystkich mieszkańców zatroskanych o przyszłość naszego Osiedla do osób, które jeszcze nie podpisały umowy, aby rozważyły zmianę swojego stanowiska. Zdajemy sobie sprawę, że często powodem odmowy podpisania mogą być zadawnione konflikty z p. Saratem lub nawet z p. Głowackim, albo uzasadnione zastrzeżenia co do poziomu usług. Obawiamy się jednak, że brak umów, w konsekwencji doprowadzi do sytuacji znacznie gorszej i spowoduje degradację warunków zamieszkania na Osiedlu.


Apelujemy, aby w imię dobrze pojętego wspólnego interesu - Wszystkich Współmieszkańców Osiedla - rozważyli Państwo podpisanie umowy. Prosimy abyście potraktowali Państwo tę sprawę, jako sprawę pomiędzy współmieszkańcami, którzy wszyscy są zainteresowani należytym utrzymaniem Osiedla, wzrostem wartości naszych nieruchomości i solidarnie ponoszą koszty utrzymania części wspólnych Osiedla.


Jeżeli bezpośrednie przekazanie podpisanej umowy firmie INTECH nie odpowiada Państwu, to umowę wystarczy wrzucić do skrzynki pocztowej SMOG wiszącej za zewnątrz budynku administracji. Również, jeżeli nie odpowiada Państwu bezpośrednie wnoszenie opłat w biurze firmy INTECH, opłaty mogły być wnoszone na rachunek bankowy.


Ustalenia w sprawie prac nad aneksem są gwarancją, że rzeczywiste usterki umowy zostaną poprawione. Niestety czas płynie szybko i bez podpisania co najmniej 160 umów ani firma INTECH, ani nikt inny, nie podejmie ryzyka przyjęcia zobowiązań z tytułu obsługi Osiedla w stosunku do firm zewnętrznych.


Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia przekonają Państwa, że pomimo różnych zaszłości i zastrzeżeń, dobro naszego Osiedla przemawia za podpisaniem umowy. Wszyscy mieszkańcy będą wdzięczni, jeżeli dzięki Państwa decyzji w tej sprawie uda się uniknąć poważnych zagrożeń dla naszego wspólnego interesu. Sprawa jest pilna i bardzo prosimy o szybką reakcję na nasz apel.


W imieniu Stowarzyszenia i Rady Osiedla


Prezes Zarządu SMOG

Katarzyna Kaim-Zajączkowska


oraz zatroskani Współmieszkańcy OsiedlaZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 06 czerwca

UWAGA, WAŻNE, PILNE, UWAGA, WAŻNE

 

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 30.06.2019 roku, mija okres wypowiedzenia umów związanych z administrowaniem naszego Osiedla.

W związku z powyższym, w trybie pilnym dnia
06 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 19.00

 

 

Zarząd Stowarzyszenia "Mieszkańcy Osiedla Grabina"

zwołuje zebranie WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

przed siedzibą Administracji (parking).

Mieszkańcy zdecydują o dalszym losie naszego Osiedla.

 

 

Zarząd SMOG

 

 

UWAGA, WAŻNE, PILNE, UWAGA, WAŻNE, PILNEZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 24.04.2019

W środę odbyło się coroczne zebranie mieszkańców Osiedla Grabina i członków Stowarzyszenia " Mieszkańcy Osiedla Grabina".


W związku z wypowiedzeniem umów o administrowanie dyskutowano sprawę kosztów administracji i ochrony. Nowy Zarząd ma rozstrzygnąć, w jakim zakresie ograniczyć liczbę strażników (najprawdopodobniej do 1,5 etatu) aby koszt ochrony był porównywalny z opłatami za ubiegły rok.


Administrator ma się zwrócić do około 40 domów, które zaprzestały regulowania miesięcznych rachunków, czy

podpiszą nową umowę i od tego uzależnia dalszą obsługę Osiedla.


Uzgodniona została z MPWiK w Warszawie umowa o przejęciu kanalizacji w eksploatację.


Bardzo pilną sprawą jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli dróg osiedlowych pełnomocnictwa dla SMOG do zawarcia umowy z MPWiK. Potem MPWiK dostarczy mieszkańcom umowy o odbiór ścieków, które pozwolą na zmniejszenie rachunków za kanalizację o połowę.


Pan Marek Rogala i Pani Katarzyna Kaim-Zajączkowska zgodzili się dalej prowadzić sprawy osiedlowe do czasu przejęcia kanalizacji przez MPWiK, za co otrzymali gromkie brawa.Pożegnanie Krzysztofa Gołaszewskiego

Szanowni Państwo,

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2019 roku, zmarł nasz Sąsiad, dla wielu Przyjaciel, wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej SMOG - Krzysztof Gołaszewski.

Dziękujemy Ci Krzysztofie za Twój wkład pracy dla Naszego Osiedla.

 

Nabożeństwo żałobne, odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 roku, o godz. 11.20, w kościele pw. św. Wincentego a Paulo
( drewniany ) na Cmentarzu Bródzieńskim, po czym 
nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.


Z wyrazami współczucia dla Żony i Najbliższych

 

Rada Nadzorcza i Zarząd SMOGZIELONE

Szanowni Państwo,

 

Z uzyskanej w dniu dzisiejszym w Wydziale Gospodarowania Odpadami

Gminy Nieporęt informacji telefonicznej wynika, że od 7 listopada br. ( najbliższa środa)

zostaną wznowione odbiory odpadów zielonych z Michałowa Grabiny.

 

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w tym roku, odpady zielone

zostaną odebrane jeszcze tylko dwa razy: 7 i 21 listopada br.

 

Z poważaniem

 

Wiesław Tyszecki

tel. 696 025 578

e-mail: wtyszecki@dom-adm.plGrabina - Wybory Samorządowe 2018 - 21 październik

Szanowni Państwo,

 

 

Informuję, że Mieszkańcy Osiedla "Grabina" w Michałowie Grabinie, mogą głosować w Wyborach Samorządowych 2018

 

w niedzielę 21 października 2018 roku, w lokalu wyborczym

 

w Szkole Podstawowej imienia Wandy Chotomskiej w Józefowie, przy ulicy Szkolnej 62.

 

Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach od 7.00 do 21.00.