Administartor informuje

Szanowni Państwo,

 

W dniu wczorajszym (10 października 2019 roku), minął termin płatności za miesiąc wrzesień br.

z tytułu kosztów utrzymania części wspólnych Osiedla "Grabina" i wynagrodzenia Administracji.

 

Na dzień dzisiejszy, tylko 35 % Właścicieli nieruchomości na Osiedlu "Grabina"

uregulowało powyższe należności terminowo.

 

Proszę o pilne wpłaty.

 

Przypominam, że kwotę wynikającą z zawiadomienia należy wpłacić na rachunek podany w zawiadomieniu

(jest to nowy rachunek - indywidualnie przypisany do każdej nieruchomości) .

Kwotę z faktury proszę wpłacić na dotychczasowy rachunek ZN DOM - numer rachunku bankowego znajduje się na fakturze.

Ponieważ dochodzi do pomyłek w tym rachunku, proszę przed wykonaniem przelewu sprawdzić poprawność wprowadzonego/posiadanego numeru rachunku bankowego.

 

Z poważaniem

 

Wiesław Tyszecki

tel. 696 025 578

e-mail: wtyszecki@dom-adm.plZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 06 czerwca

UWAGA, WAŻNE, PILNE, UWAGA, WAŻNE

 

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 30.06.2019 roku, mija okres wypowiedzenia umów związanych z administrowaniem naszego Osiedla.

W związku z powyższym, w trybie pilnym dnia
06 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 19.00

 

 

Zarząd Stowarzyszenia "Mieszkańcy Osiedla Grabina"

zwołuje zebranie WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

przed siedzibą Administracji (parking).

Mieszkańcy zdecydują o dalszym losie naszego Osiedla.

 

 

Zarząd SMOG

 

 

UWAGA, WAŻNE, PILNE, UWAGA, WAŻNE, PILNEZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 24.04.2019

W środę odbyło się coroczne zebranie mieszkańców Osiedla Grabina i członków Stowarzyszenia " Mieszkańcy Osiedla Grabina".


W związku z wypowiedzeniem umów o administrowanie dyskutowano sprawę kosztów administracji i ochrony. Nowy Zarząd ma rozstrzygnąć, w jakim zakresie ograniczyć liczbę strażników (najprawdopodobniej do 1,5 etatu) aby koszt ochrony był porównywalny z opłatami za ubiegły rok.


Administrator ma się zwrócić do około 40 domów, które zaprzestały regulowania miesięcznych rachunków, czy

podpiszą nową umowę i od tego uzależnia dalszą obsługę Osiedla.


Uzgodniona została z MPWiK w Warszawie umowa o przejęciu kanalizacji w eksploatację.


Bardzo pilną sprawą jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli dróg osiedlowych pełnomocnictwa dla SMOG do zawarcia umowy z MPWiK. Potem MPWiK dostarczy mieszkańcom umowy o odbiór ścieków, które pozwolą na zmniejszenie rachunków za kanalizację o połowę.


Pan Marek Rogala i Pani Katarzyna Kaim-Zajączkowska zgodzili się dalej prowadzić sprawy osiedlowe do czasu przejęcia kanalizacji przez MPWiK, za co otrzymali gromkie brawa.Pożegnanie Krzysztofa Gołaszewskiego

Szanowni Państwo,

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2019 roku, zmarł nasz Sąsiad, dla wielu Przyjaciel, wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej SMOG - Krzysztof Gołaszewski.

Dziękujemy Ci Krzysztofie za Twój wkład pracy dla Naszego Osiedla.

 

Nabożeństwo żałobne, odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 roku, o godz. 11.20, w kościele pw. św. Wincentego a Paulo
( drewniany ) na Cmentarzu Bródzieńskim, po czym 
nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.


Z wyrazami współczucia dla Żony i Najbliższych

 

Rada Nadzorcza i Zarząd SMOGZIELONE

Szanowni Państwo,

 

Z uzyskanej w dniu dzisiejszym w Wydziale Gospodarowania Odpadami

Gminy Nieporęt informacji telefonicznej wynika, że od 7 listopada br. ( najbliższa środa)

zostaną wznowione odbiory odpadów zielonych z Michałowa Grabiny.

 

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w tym roku, odpady zielone

zostaną odebrane jeszcze tylko dwa razy: 7 i 21 listopada br.

 

Z poważaniem

 

Wiesław Tyszecki

tel. 696 025 578

e-mail: wtyszecki@dom-adm.plGrabina - Wybory Samorządowe 2018 - 21 październik

Szanowni Państwo,

 

 

Informuję, że Mieszkańcy Osiedla "Grabina" w Michałowie Grabinie, mogą głosować w Wyborach Samorządowych 2018

 

w niedzielę 21 października 2018 roku, w lokalu wyborczym

 

w Szkole Podstawowej imienia Wandy Chotomskiej w Józefowie, przy ulicy Szkolnej 62.

 

Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach od 7.00 do 21.00.Bez prądu

 

Uwaga - wyłączą prąd!

 

W dniu: 24 maja 2018 roku ( następny czwartek), w godzinach od 10.00 do 13.00, planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla nieruchomości położonych
przy:

  • ul. Wierzbowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
  • ul. Platanowa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
  • ul. Lipowa 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 9
  • ul. Cisowa 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11
  • ul. Bukowa 2, 4, 6
  • ul. Limby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 10

Informacja przekazana przez PGE Dystrybucja.

 
ZAWIADOMIENIE - Zebranie mieszkańców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla "Grabina",

 

W dniu8 marca 2018 roku (czwartek), o godzinie 19.00, w szkole Podstawowej 

w Józefowie, odbędzie się zebranie sprawozdawcze Mieszkańców Osiedla 
"Grabina"
 i Członków Stowarzyszenia " Mieszkańcy Osiedla Grabina".

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie zebrania

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór prowadzącego i protokółującego zbranie

4. Wybór komisji skrótacyjnej

5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu 

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania

8. Omówienie osiedlowych problemów

9. Zakończenie zebrania


Zwracamy się z prośbą o liczne uczestnictwo w zebraniu 

 


Duszpasterska wizyta kolędowa
        


Drodzy Parafianie z Osiedla Grabina!

 

Zgodnie z tradycją chciałbym w tym tygodniu odwiedzić Państwa Rodziny z duszpasterską wizytą kolędową.

Porządek odwiedzin:

 

 

08 stycznia (poniedziałek):


15.00 – ul. Kwiatowa nr parzyste z dwóch stron równocześnie

16.30 – ul. Wierzbowa, Lipowa;

17.30 – ul. Platanowa;

19.00 – ul. Sosnowa, Limby;


10 stycznia (środa)

17.30 – ul. Magnolii od nr początkowych

19.00 – ul. Modrzewiowa, Bukowa;

19.30 – ul. Klonowa;

 

W razie konieczności zmiany terminu lub godziny wizyty, proszę o kontakt: 607 670 714

Ks. Marek Kozłowski, proboszcz i Ks. Piotr Majewski, rezydent

 

 

 Wygraliśmy sprawę przeciwko Piotrowi B.!

 

Drodzy Sąsiedzi! Mam dobre wiadomości!

 

Wygraliśmy proces przeciwko Piotrowi B. w sądzie I-szej instancji.
Na posiedzeniu sądu w dniu 25 czerwca 2008 r. wydany został wyrok zakazujący Piotrowi B. rozgradzania osiedla, dewastacji ogrodzenia zewnętrznego osiedla, wbudowywania dodatkowych bram wjazdowych w ogrodzenie zewnętrzne itd.
Pozwany nie wniósł odwołania i w dniu 09.09. br orzeczenie stało się prawomocnym.

Dziękuję za zaangażowanie w obronie wspólnej własności mieszkańców Os. Grabina

Link do:  Kopia wyroku