KANALIZACJA Z HAPPY END !!!

 

 

Jak informuje nasz Administrator, Pan Wiesław Tyszecki, kanalizacja Osiedla "Grabina", została połączona z siecią kanalizacyjną MPWiK w Warszawie.


Wszelkie zauważone nieprawidłowość w działaniu kanalizacji należy zgłaszać na Dyspozytornię MPWiK:

Zakład Dębe - telefon: 784-021-361.

 AWARIA KANALIZACJI


Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości do czego nam potrzebny SMOG lub Administrator albo Fundusz Remontowy to właśnie ma najlepszą okazję aby w końcu i ostatecznie przekonać się, że bez nich nasze życie na osiedlu mogłoby się zamienić w wielką kupę gówna.

 

Awaria kanalizacji osiedla Grabina, wydarzyła się w Sylwestra, 31 grudnia w centralnym punkcie odbioru ścieków ze wszystkich części osiedla, na skrzyżowaniu ulic Platanowej i Bukowej. Zablokowany kanał ściekowy do osiedlowej oczyszczalni ścieków, uniemożliwiał odbiór ścieków od mieszkańców. Ścieki zaczęły w szybkim tempie zapełniać rury pod naszymi ulicami. Dzieliły nas godziny od wybicia szamba w naszych toaletach, WC-tach i bidetach.

 

Dzięki szybkiej interwencji administratora udało się w porę wypompować ścieki z instalacji kanalizacyjnej. Do dzisiaj szambiarki wywiozły z osiedla blisko 200 m3 ścieków, które w znacznej części mogły trafić z powrotem do naszych domów.

 

W wieczór sylwestrowy ekipy remontowe, sprawnie zorganizowane przez Administratora wspieranego przez SMOG, podjęły prace naprawcze, które mają szansę na szczęśliwy koniec dzisiaj tzn. w czwartek wieczorem. Jeśli się uda to w końcu ścieki popłyną do osiedlowej oczyszczalni, minimalizując ryzyko wybicia nieczystości w naszych własnych domach.

 

Kto za to zapłaci – oczywiście nasz Fundusz Remontowy, jako że do dzisiaj nie udało się jeszcze przekazać osiedlowej sieci kanalizacyjnej w zarząd przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

 

Przyczyna tej zwłoki leży oczywiście po stronie mieszkańców osiedla a precyzyjnie mówiąc, po stronie tych kilku opornych mieszkańców, którzy odmawiali podpisania umów, umożliwiających odbiór ścieków przez gminę i miasto Warszawa. Ostatnie brakujące podpisy uzyskał SMOG dopiero w końcu grudnia 2019.

 

Ufff co za ulga, można głęboko odetchnąć, pomimo że na rogu Platanowej i Bukowej może jeszcze lekko capić.

 

Szczęśliwego Nowego Roku 2020Uwaga złodzieje!

Szanowni Państwo!

 

    W dniu dzisiejszym zupełnie przypadkowo dotarła do mnie wiadomość, że od kiedy w ciągu dnia na bramce dyżuruje tylko jeden pan Ochroniarz, miało już miejsce 5 włamań do domów, i to w ciągu dnia, gdyż widocznie nie jest już tajemnicą, że pan Ochroniarz  i tak na alarm nie zareaguje, bo ze stanowiska zejść nie może. Jak widać, nie możemy czuć się bezpiecznie, nie możemy też spokojnie zostawić naszego mienia wyjeżdżając do pracy, lub na urlop.

 

Czy Mieszkańcom Osiedla, którzy protestowali przeciw dopłacie kilku złotych, aby nasza Ochrona pracowała, jak dawniej nie nasuwa się wniosek, że właśnie płacimy cenę za(moim zdaniem) złe decyzje, i to znacznie większą, niż 10-20 zł miesięcznie. Jest to tylko kwestia loterii, na kogo następnym razem padnie.

 

Myślę, że z uwagi na warunki zimowe ruch na Osiedlu jest zdecydowanie mniejszy, przepływ wiadomości między ludźmi ograniczony, więc i większość mieszkańców po prostu nie wie o zaistniałych włamaniach, a powinniśmy wszyscy zdawać sobie sprawę, co się dzieje, gdyż sprawa zapłaty za Ochronę jest znów aktualna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w Polsce nadal rosną płace, a więc i nasze koszty funkcjonowania na Grabinie. Uważam, że rozmowę o opłatach za ochronę należałoby podjąć ponownie i to niezwłocznie, gdyż wraz z końcem roku 2019 znów powróci temat braku jakiejkolwiek ochrony i w rezultacie otwartego Osiedla.

 

Szanowny Panie Wiesławie, proszę o rozesłanie mojego listu, lub poinformowanie mieszkańców Osiedla listem innej treści o włamaniach i koniecznych rozmowach o kosztach dalszej Ochrony. Niestety nie posiadam e-maila do Pana Krzysztofa Węgrzeckiego, ani innych przedstawicieli Rady Osiedla.

 

 Z pozdrowieniami  Katarzyna Zubek

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowna Pani Katarzyno,

 

Tak na marginesie, nie jestem członkiem żadnego formalnego osiedlowego gremium (Zarządu ani Rady Nadzorczej). Mam jednak zwyczaj uczestniczyć w różnych sprawach, jako mieszkaniec, więc potwierdzam z podziękowaniem otrzymanie Pani listu, który moim zdaniem zasługuje na uwagę i kolportaż wśród mieszkańców Osiedla.

 

Podzielam Pani opinię, że powinniśmy wiedzieć o tego rodzaju wydarzeniach, nawet jeżeli  taki przekaz budzi naturalny odruch niechęci  wśród poszkodowanych, być może preferujących anonimowość. Informacje o  takich wydarzeniach jak włamania i towarzyszące im okolicznościach może być pożyteczna i skłaniać nas wszystkich do większej ostrożności.

 

Nasuwa się pytanie,  co moglibyśmy zrobić, jako osiedlowa społeczność:

 

  1. Sprawdzić, czy recepcjonista (bo chyba już nie ochroniarz), zapisuje numery rejestracyjne wjeżdżających samochodów?
  2. Zamknąć, czy domknąć,  jak kto woli, Osiedle furtką, bo obecnie wchodzi każdy, kto chce i o każdej porze?. Wyposażyć mieszkańców w wejściowe karty elektroniczne, podobne do tych otwierających szlaban?
  3. Umieścić kilka dodatkowych kamer w newralgicznych miejscach?
  4. Rozważyć przyjęcie wariantu ochrony, wiążącego się z zatrudnieniem dwóch pracowników recepcyjnych zamiast jednego, tak jak to Pani sugeruje? Koszt będzie wyższy, to prawda, ale lepiej wydać nieco więcej w celu zapewnienia nam wszystkim większej skuteczności. Można byłoby przeznaczyć na ten cel ewentualne oszczędności jakie uzyskamy po podłączeniu Osiedla do miejskiej sieci kanalizacyjnej (oczywiście za zgodą wszystkich mieszkańców)? Tylko kiedy to nastąpi?

 

Przypuszczam, że część tych pomysłów pewnie już kiedyś, w jakiś sposób rozważano, może jednak warto popatrzeć na to jeszcze raz, policzyć, przedyskutować?

 

A w wymiarze indywidualnym:

- usprawniać systemy alarmowe oraz je załączać i ubezpieczać domy,

- zatrudnić na pełny etat psa ogrodowego, w charakterze wiernego przyjaciela i dozorcy pilnującego posesji za miskę karmy oraz miejsce w budzie i/lub na kanapie (odwiedziłem ostatnio kilka schronisk, są tysiące kandydatów!) POWAŻNIE J.

 

Nie czuję się upoważniony do upowszechniania tej korespondencji wśród wszystkich mieszkańców Grabiny, zostawmy to raczej Panu Administratorowi i/lub Zarządowi Osiedla, (jak Pani słusznie zrobiła). Pozwalam sobie jednak przesłać niniejszy list do Pana Przewodniczącego SMOG-u i kilku innych Osób dobrej woli, których adresy internetowe posiadam.

 

Z poważaniem,

 

Krzysztof K. WęgrzeckiAdministartor informuje

Szanowni Państwo,

 

W dniu wczorajszym (10 października 2019 roku), minął termin płatności za miesiąc wrzesień br.

z tytułu kosztów utrzymania części wspólnych Osiedla "Grabina" i wynagrodzenia Administracji.

 

Na dzień dzisiejszy, tylko 35 % Właścicieli nieruchomości na Osiedlu "Grabina"

uregulowało powyższe należności terminowo.

 

Proszę o pilne wpłaty.

 

Przypominam, że kwotę wynikającą z zawiadomienia należy wpłacić na rachunek podany w zawiadomieniu

(jest to nowy rachunek - indywidualnie przypisany do każdej nieruchomości) .

Kwotę z faktury proszę wpłacić na dotychczasowy rachunek ZN DOM - numer rachunku bankowego znajduje się na fakturze.

Ponieważ dochodzi do pomyłek w tym rachunku, proszę przed wykonaniem przelewu sprawdzić poprawność wprowadzonego/posiadanego numeru rachunku bankowego.

 

Z poważaniem

 

Wiesław Tyszecki

tel. 696 025 578

e-mail: wtyszecki@dom-adm.plZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 06 czerwca

UWAGA, WAŻNE, PILNE, UWAGA, WAŻNE

 

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 30.06.2019 roku, mija okres wypowiedzenia umów związanych z administrowaniem naszego Osiedla.

W związku z powyższym, w trybie pilnym dnia
06 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 19.00

 

 

Zarząd Stowarzyszenia "Mieszkańcy Osiedla Grabina"

zwołuje zebranie WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

przed siedzibą Administracji (parking).

Mieszkańcy zdecydują o dalszym losie naszego Osiedla.

 

 

Zarząd SMOG

 

 

UWAGA, WAŻNE, PILNE, UWAGA, WAŻNE, PILNEZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 24.04.2019

W środę odbyło się coroczne zebranie mieszkańców Osiedla Grabina i członków Stowarzyszenia " Mieszkańcy Osiedla Grabina".


W związku z wypowiedzeniem umów o administrowanie dyskutowano sprawę kosztów administracji i ochrony. Nowy Zarząd ma rozstrzygnąć, w jakim zakresie ograniczyć liczbę strażników (najprawdopodobniej do 1,5 etatu) aby koszt ochrony był porównywalny z opłatami za ubiegły rok.


Administrator ma się zwrócić do około 40 domów, które zaprzestały regulowania miesięcznych rachunków, czy

podpiszą nową umowę i od tego uzależnia dalszą obsługę Osiedla.


Uzgodniona została z MPWiK w Warszawie umowa o przejęciu kanalizacji w eksploatację.


Bardzo pilną sprawą jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli dróg osiedlowych pełnomocnictwa dla SMOG do zawarcia umowy z MPWiK. Potem MPWiK dostarczy mieszkańcom umowy o odbiór ścieków, które pozwolą na zmniejszenie rachunków za kanalizację o połowę.


Pan Marek Rogala i Pani Katarzyna Kaim-Zajączkowska zgodzili się dalej prowadzić sprawy osiedlowe do czasu przejęcia kanalizacji przez MPWiK, za co otrzymali gromkie brawa.Pożegnanie Krzysztofa Gołaszewskiego

Szanowni Państwo,

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2019 roku, zmarł nasz Sąsiad, dla wielu Przyjaciel, wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej SMOG - Krzysztof Gołaszewski.

Dziękujemy Ci Krzysztofie za Twój wkład pracy dla Naszego Osiedla.

 

Nabożeństwo żałobne, odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 roku, o godz. 11.20, w kościele pw. św. Wincentego a Paulo
( drewniany ) na Cmentarzu Bródzieńskim, po czym 
nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.


Z wyrazami współczucia dla Żony i Najbliższych

 

Rada Nadzorcza i Zarząd SMOGZIELONE

Szanowni Państwo,

 

Z uzyskanej w dniu dzisiejszym w Wydziale Gospodarowania Odpadami

Gminy Nieporęt informacji telefonicznej wynika, że od 7 listopada br. ( najbliższa środa)

zostaną wznowione odbiory odpadów zielonych z Michałowa Grabiny.

 

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w tym roku, odpady zielone

zostaną odebrane jeszcze tylko dwa razy: 7 i 21 listopada br.

 

Z poważaniem

 

Wiesław Tyszecki

tel. 696 025 578

e-mail: wtyszecki@dom-adm.plGrabina - Wybory Samorządowe 2018 - 21 październik

Szanowni Państwo,

 

 

Informuję, że Mieszkańcy Osiedla "Grabina" w Michałowie Grabinie, mogą głosować w Wyborach Samorządowych 2018

 

w niedzielę 21 października 2018 roku, w lokalu wyborczym

 

w Szkole Podstawowej imienia Wandy Chotomskiej w Józefowie, przy ulicy Szkolnej 62.

 

Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach od 7.00 do 21.00.Bez prądu

 

Uwaga - wyłączą prąd!

 

W dniu: 24 maja 2018 roku ( następny czwartek), w godzinach od 10.00 do 13.00, planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla nieruchomości położonych
przy:

  • ul. Wierzbowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
  • ul. Platanowa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
  • ul. Lipowa 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 9
  • ul. Cisowa 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11
  • ul. Bukowa 2, 4, 6
  • ul. Limby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 10

Informacja przekazana przez PGE Dystrybucja.